Vill du också synas i Sociala Medier?

Genom att samla information om befintliga och potentiella kunder kan man lättare vårda befintliga och nya affärsrelationer

Om oss

Nå rätt målgrupp och öka din försäljning!

Många kunder uppskattar Nitea för möjligheten att med oss diskutera hela affärsupplägget innan webbplatsen tar form. Vad ska presenteras, för vem och hur. Vi gör det med erfarenheter från försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från detaljhandel till verkstadsindustri och telekom.

Få kontroll över kontaktdatabasen

Förbättra kommunikationen med dina kontakter genom att ha en organiserad och uppdaterad kontaktdatabas.

Ökad försäljning & fler leads

Med rätt verktyg och teknik kan du enkelt nå dina målgrupper och skapa en konstant ström av kvalificerade leads.

Integrationer med andra system

Integrera mot externa system som sköter statistik, analys och rapportering

Vill du annonsera i sociala medier?

Varje företag är unikt, det ska speglas även i din marknadsföring i sociala medier. Inte minst genom val av kanaler, tonalitet och innehåll. Våra tjänster utförs alltid på ett målmedvetet sätt med dina önskemål som utgångspunkt.

Annonsera i sociala medier

Se hur vi har hjälpt våra kunder att lyckas!